Enterprise resource planning (ERP)

Enterprise resource planning е интегриран набор от софтуер, който достига до много кътчета на вашата организация, като осигурява пълна видимост и контрол на бизнеса. Основната цел е да подпомага бизнес процесите, които от своя страна се подчиняват и следват принципите и стратегията на компанията. Съвременните ERP системи използват най-новите технологии и предоставят интелигентна автоматизация, по-голяма ефективност и мигновени анализи за цялото предприятие. Те включват различни модули, който поддържат специфични процеси, като финанси, снабдяване, продажби, производство и др. Всеки модул се свързва с ERP системата, която представлява единен източник на данни, които са достъпни от всички отдели. ERP софтуер може да бъде закупен, чрез облачен абонаментен модел или лицензионен модел.

Ключови ползи от ERP

По-висока производителност

Оптимизирайте и автоматизирайте основните бизнес процеси, за да помогнете на всеки във вашата организация да постига повече с по-малко ресурси.

По-задълбочени анализи

Елиминирайте събирането на информация от различни приложения, възползвайте се от единен източник на факти и получавайте бързи отговори на критично важни въпроси за бизнес си.

По-бързо отчитане

Споделяйте резултатите от отчетите, действайте според информацията от анализите и подобрете изпълнението в реално време.

По-нисък риск

Максимизирайте видимостта и контрола на бизнеса, гарантирайте спазването на нормативните изисквания, прогнозирайте и предотвратявайте риска.

Използвайте Cloud

Изнесете ERP системата в облак, за да спестите разходи, да защитите надеждно данните си и да предоставите на всички по-лесен начин за работа.

Подобрена гъвкавост

С ефективни операции и постоянен достъп до данните в реално време можете бързо да идентифицирате и да реагирате на нови възможности.

SioBI - Business Intelligence ERP System

SioBI e мощна ERP система с вграден Business Intelligence и интегриран ETL инструмент, обхващаща всички аспекти от дейността и управлението на една или няколко компании в единна база данни, надежно работеща, както локално така и в облака.

SioBI е проектирана в помощ на бизнеса в изпълнението на бизнес процесите, използвайки последните нововъведения в областта на софтуерните технологии. Системата управлява успешно големи обеми от данни и едновременно с това обслужва транзакциите на множество потребители. Предоставя пълна одитна пътека на извършените операции с идентификация на потребителя. Дава възможност да бъде извлечен максимума от ERP данните посредством различни решения за тяхното филтриране, обработка и представянето им в бизнес анализи и табла за наблюдение, чрез интерактивни визуализации. Благодарение на интегрирания инструмент има възможност да се обединяват и данни от външни източници. Технологията позволява цялата бизнес информация да бъде събрана на екрана на компютъра и эда се наблюдавана в реално време.


Основни функционалности

Централизация

Централизираните модули позволяват на потребителите да управляват паралени задачи, без да превключват приложения. Всеки отдел има достъп и получава данни в един унифициран интерфейс.

Интеграция

Интегрирани ERP модули, които работят безпробленно заедно и споделят информацията в реално време. Бърза и лесна интеграция на ERP данните с бизнес управленски табла за наблюдение.

Автоматизация

Автоматимно осчетоводяване на документи. Импортиране на голям обем от данни във всеки модул на системата. Автоматизация при изпращане по електронен път на документи и отчети, автоматично генериране и изпращане на напомнителни писма и др.

Business Intelligence

Bi платформата поддържа пълен набор от възможности, включващи възможността потребителите сами да изготвят справки, бизнес анализи и табла за управление на данни (Dashboard).

WorkFlow

Вградена система за изграждане на одобрения на работните потоци, която гарантира, че те се спазват всеки път. Осигурява пълна одитна пътека на извършените дейности в ERP системата.

SaaS

Sio Cloud предоставя постоянен достъп на потребителите до ERP системата от всяка точка на света. Чрез облачната платформа намалявате разходите си за IT и увеличавате сигурността на данните си.

Финанси
Внедряване
Обучение
Консултации