Business Intelligence

Business Intelligence e набор от инструменти, които предоставят на компаниите възможност за използване на наличните данни, представени по разбираем начин. Превръщайки огромния обем от данни в ценни прозрения, BI системите подпомагат взимането на точни и своевременни решения, като предоставят достъп, споделяне и персонализация на потребителите от всяка точка на света. Съвременният бизнес интелиджънс разполага и с вградени инструменти, с които му позволява да се свързва с различни източници на данни, които обработва и визуализира по интерактивен начин.

SioBI - Business Intelligence ERP System

SioBI e мощна ERP система с вграден Business Intelligence и интегриран ETL инструмент и е изцяло проектирана за ви помогне да управлявате успешно бизнеса си. Технологията позволява да бъде извлечен максимума от ERP данните посредством различни решения за тяхното извличане, обработки и представянето им в бизнес анализи с възможност за обединяване на данни от други източници.

Dashboard - чрез табла за управление всеки потребител може да създаде свое собствено табло, от където да наблюдава и анализира данните от ERP системата в реално време. Интерфейса предлага множество инструменти за интерактивна визуализация на данните, както и споделяне или експортиране на темплейта.

Наблюдавайте бизнес си

Подобрете възвръщаемостта на инвестициите, чрез разбиране на бизнеса и интелигентно разпределяне на ресурси за постигане на стратегически цели.

Оптимизирайте процесите

Изобразяването на дейността на организацията, чрез разбираем и достъпен графичен език дава възможност за бързо пренастройване на дейността при промени в стратегията на компанията.

Задавате въпроси

„Коя територия имаше най-нисък коефициент на печалба миналия месец?“- получавате отговора в завладяващи интерактивни визуализации.

Елиминирайте внедряване на ETL

Инструмента ппозволява извличането на данни от бази данни, обединяването на данни от различни източници, тяхната обработка и зареждането им в системата за бизнес анализи.

Основни предимства:

Взимането на бързи и точни решения свързани с управелнието на бизнеса изискват мощен инструмент за анализ, който незабавно да превърне данните ви в подходящи прозрения. SioBi е ERP система със съвременни решения за анализ. Тя дава възможност на потребителите сами да персонализират отчети и табла за управление, които автоматично обединяват наличните данни в диаграми и графики, които дават представа за непосредственото състояние на компанията.

Изобразяването на дейността на организацията, чрез разбираем и достъпен графичен език дава възможност за бързо пренастройване на дейността при внедряването на промени в стратегията на компанията и пазарната среда.

В последните годините системите за бизнес анализи се утвърдиха, като задължителен управленски инструмент за вземане на информирани и навременни решения. Бизнес анализите разширяват експертните познания и подобряват ефективността на всеки лидер.

SioBI позволява на потребителите да намират и подготвят данни много по-бързо, като значително намалява времето и усилията, необходими за преминаване от необработени ERP данни към задълбочени анализи. Системата дава възможнност за създаване на неограничен брой шаблони(темплейти) от потребителите. При вече изграден такъв, отчета не изисква никаква дообработка на данните.
Внедряване
Обучение
Консултации