Dashboard

Използвайте функциите на вградения инструмент за бизнес разузнаване. Наблюдавайте данните си в интерактивен вид.

Spreadsheet

Използвайте функциите на Spreadsheet - редактирайте, калкулирайте и съхранявайте файлове директно през системата.

Pivot Table

Създавайте бързи и лесни пивот таблици. Съхранявайте ги, като собствени темплейти или ги публикувайте за общодостъпност.

Layout Management

Оформете структурата, добевете нови колони или дефинирайте правила с Conditional Formatting за собствена визуализация на данните на всяка справка.

PDF editor

Редактирайте PDF файлове и прикачайте друг тип документи с вградения редактор. Обединявайте множество файлове в един и го подпишете с електронен подпис директно в системата.

Task calendar

Записвайте текущите си задачи, разпределяйки ги по групи и дефинирайки срокове за изпълнение. Системата ще се погрижи да не ги забравите, като ви изпраща напомнителни съобщения.


Dashboard

Дизайнерът на таблото за управление предоставя интуитивен потребителски интерфейс, който улеснява свързването, форматирането и оформлението на дизайна за визуализация на данните от ERP системата.

service image

Chart

Много от тези обикновено сложни задачи могат да бъдат изпълнени с проста операция с плъзгане и пускане, което ви позволява да започнете да създавате диаграми веднага.

service image

Grid

Дизайнерът ви позволява да обвържете различни елементи на таблото с данни, за да ги наблюдавате обобщено в реално време.

service image

Cards

С елемента Card можете да визуализирате данните, за да илюстрирате разликата между две стойности. Тази разлика може да бъде изразенd като абсолютна стойност, абсолютна вариация или процентна вариация.

service image

Peis

Възможност за избор измежду множество диаграми с различни разрези. При маркирате на произволна област има възможност да се визуализират различни стойности по конкретни критерии.

service image

Master Filtering

Можете да използвате всеки елемент на таблото като филтър за други елементи. Когато той е активиран, можете да проследите данните свързани с него.

service image

Pivot Table

Елементът на Pivot Table визуализира отчет с кръстосана таблица, който представя многоизмерни данни в лесен за четене формат.

service image

Conditional Formatting

Можете да приложите персонализиран стил за визуализация на данните във всеки елемент.

service image

Choropleth Map

Елементът на таблото за управление на карти ви позволява да оцветите необходимите области пропорционално на предоставените стойности.

service image

Tab

Елементът Tab ви позволява да разделите оформлението на таблото за управление на няколко страници.

service image

Spreadsheet

Възможност за работа с вградените функции на Spreadsheet. Прехвъляйки данните от всяка справка можете да я обработите и съхраните директно от системата с всички функции на Spreadsheet.

service image

Template

service image