Внедряване

ERP системата е интегриран набор от софтуер, който достига до много кътчета на вашата организация, от счетоводство до производство, склад, дистрибуция и продажби. Основната цел е да подпомага бизнес процесите, които от своя страна се подчиняват и следват принципите и стратегията на компанията. Интеграцията на такъв продукт е комплексен процес, който изисква време, решителност и целенасоченост. Нужна е и отдаденост от страна на служителите и управителите и ясна визия за желаните резултати. Всеки проект за нас е уникален и затова подхождаме към всеки наш клиент индивидуално, като максимално се стараем да задоволим неговите изисквания и специфики.

Етап на внедряване

Внедряването на ERP е процес на инсталиране на избрания от вас ERP софтуер, преместване на вашите бизнес данни към новата система, конфигуриране на вашата потребителска информация, персонализиране на процеси и обучение на вашите служители. Това може да звучи много, но тези компоненти на внедряването на ERP не се случват наведнъж. Те се постигат по логично прогресиращ начин, а това е и жизнения цикъл на внедряване на ERP.

Най-добри практики за внедряване на ERP

Процесите на внедряване на ERP трябва да се концентрират върху управлението на проекти като ключ към успеха. Управлението на проекта се състои изцяло в сравняване на постигнатия напредък спрямо първоначалния план. Особено място заема вашият екип във внедряването на ERP. Той трябва да ръководи проекта от началото до края.

Ръководител на проекта - Key user

Той е запознат с вашия бизнес, има предишен управленски опит и може да комуникира ясно. Ръководителят на проекта представлява екипа и проекта пред ръководството и отговаря за постигането на целите на изпълнението.Този човек също трябва да е на разположение, за да отговори на неизбежните въпроси или да облекчи възможните притеснения, които могат да възникнат по време на изпълнението.

Подробна информация за внедряването на екипа

Целия екип трябва да знае кога е предвидено да започне внедряването на ERP, как се очаква да протече всяка фаза, какви отговорности ще има всеки отдел и служител по време на процеса, какво време е необходимо и кога е планирано пускането в експлоатация. Те също така трябва да бъдат информирани за всички промени или проблеми, които се случват по време на внедряването на ERP системата.

Намалете работното натоварване за членовете на вашия екип по внедряване

Освобождаването на членовете на екипа по внедряване от ежедневните им задачи ще им позволи да съсредоточат вниманието и енергията си върху задълженията си по внедряване. Най-малкото работете с тях, за да им помогнете да намерят баланс между редовната си работа и работата, свързана с внедряването.