Управление на доставките

Смята се, че корпоративните разходи представляват 20-40% от общите разходи на компанията. При такъв висок процент организациите трябва да имат строг контрол върху процесите на закупуване. Управлението на доставките е организацията на покупките, извършвани от компанията. То включва бюджетиране, избор на доставчици, създаване на поръчки за покупка и обработка на фактури. Една практична система за управление на покупките може да помогне на компанията да спести пари и да намали загубите и разходите.

Модул Покупки в SioBI осигурява необходимата информация за своевременното вземане на решения за попълване на складовите запаси, за снижаване на разходите за закупуване и ясна организация на взаимодействие с доставчиците.

Продажби и маркетинг
Производство
Управление на склад