Обучение

Ускорете производителността и представянето с персонализирано обучение. Увеличете максимално бизнес ефективността, постигнете изключителни резултати и оптимизирайте вашето интелигентно предприятие с умело използване на решенията на SioBI.

Подгответе екипа си

Нашите консултанти ще бъдат на разположение, осигурявайки насоки и отговаряйки на въпроси, онлайн или на място. Обучението на вашия екип как да използва системата е ключа към безусловен успех и изцяло съобразено с индивидуалните ви нужди. Провежда се онлайн или на място и е разделено на два компонента: обучение на експерти и обучение на потребители.

Обучение на експерти

Членовете на вашите ИТ и финансови отдели, които ще администрират системата, се нуждаят от отделно обучение. Те се запознават с всички настройки и специфики на системата.

Обучение на потребители

Членовте на вашия финансов екип, както на продажбите и маркетинга, склада, доставките и всеки друг отдел ще се научат как да изпълняват своите роли в системата.

Научете как да рационализирате своите счетоводни процеси и да изготвяте финансовите си отчети.

Научете как да управлявате клинетите си, като използвате функционалностите на вградения CRM.

Научете как да планирате и управлявате доставките, като оптимизирате разходите и ресурсите.

Научете как да изграждате бизнес табла за управление, с които да моделирате огромен обем от данни.

Научете как да управлявате склада, като контролирате подредбата и наличностите на стоките.

Научете как да инсталирате, конфигурирате и администрирате ERP системата.