Продажби и Маркетинг

Модул Продажби позволява на компаниите значително да подобрят, опростят и визуализират целия процес, осигурявайки на търговските екипи пълна представа за възможностите, контактите и всички дейности, които влияят на продажбите. Автоматизирания процес от получаване на заявката от клиент до нейното изпълнение с подръжката на огромно разнообразие от ценови листи и отстъпки значително автоматизира част от рутинните дейностти на отдела. Търговските екипи разполагат с инфорамация за складови наличности, изпълнението на клиентските заявки, кредитни лимити, вземания от клиенти и др. в реално време, които са и в основата за прогнозиране и анализиране на продажбите на компанията.

Основни възможности

Всеки отдел в организацията - от маркетинга и продажбите до поддръжката и финансите използват синхронизирана информация в реално време, която им помага да вземат стратегически решения. Поддържайте последователни, многократно използвани и структурирани данни за продажби и цени.

Увеличете удовлетвореността на клиентите, чрез безпроблемно управление на поръчки за продажба и договори. Автоматично свързване на поръчки за продажба и оферти, предотвратяване на повторно въвеждане и позволяване на финансите бързо да генерират фактура, когато сделката е приключена.

Изпозвайте таблата за управление, за да забележите бавно движещи се или да коригирате нивата на запасите за бързооборотни артикули. Подобрете стратегиите за планиране съпоставяйки моментните данни с предходни периоди.

Вграденото разузнаване на продажбите извежда ключови показатели и предлага наблюдението им в реално време. Интуитивните визуализации осигуряват ценни прозрения за целия процес анализирайки ефективността на продажбите.

Инструмента дава инфорамация по клиенти и документи за дължими неустойки към избрана дата на база дефинирани кредитни условия. Автоматично генерира, осчетоводява документите и изпраща напомнителни писма за плащане към клиентите на компанията, чрез имейл съобщения.

Изпращайте фактури, писма и други документи по електронен път с един клик или използвайте платформата за управление на електронни документи eDoc. Спестете време на вашите служители с помощта на нашите WEB базирани инструменти за автоматизиране на повтарящи се бизнес процеси.
Управление на доставките
Производство
Финансово управление