Финанси

Модул Финанси обобщава и предоставя информация за всички входящи и изходящи бизнес процеси. Той е в основата на всяка система за управление, като служи не само за генериране на финансови отчети, а и за анализиране на резултатите на бизнеса в дълбочина.

Изпълнявайки интелигентни, силно автоматизирани финансови процеси в SioBI, вашият финансов отдел получава прецизни и надеждни справки и отчети, служещи за добре обосновани стратегически и оперативни решения. Прецизно оценявайки рентабилността, като анализират приходите и разходите според проект, поръчка и разходен център, значително ще повишат точността на прогрозирането и управлението на паричните потоци.

Дълготрайни активи
Продажби и маркетинг
Производство
Управление на склад