Производство

ERP системите са вид софтуер за управление на производството, който повишава организационната ефективност на производствено предприятие чрез управление и подобряване на начина, по който се използват ресурсите на компанията. Подобряването и/или намаляването на броя на необходимите ресурси, без да се жертват качеството и производителността, са ключови за ефективното подобряване на растежа и рентабилността на производствения бизнес. С ERP софтуера производствените компании имат способността да управляват критични аспекти на всичко - от операциите в цеха до планирането на доставките и инвентара.


Основни функционалности

Централизация

Управлявайте планирането и разпределението на ресурсите на едно централизирано място. Използвайте ресурсите си по-ефективно и се адаптирайте бързо към неочаквани промени, за да подготвите екипа си за успех.

Оптимизиране

Оптимизирайте производствените операции и повишете производителността. Минимизирайте излишъка и автоматизирайте процесите за повишаване на ефективността.

Автоматизация

Подобрете веригата за доставки, управлението на склада, транспорта и инвентара, като управлявате наличностите и разпределяйте натоварването въз основа на наличността за оптимален работен процес.

Business Intelligence

Наблюдавайте всичко от планирането на бюджета до продажбите с централизирана оперативна и финансова информация. Получете ясен преглед на напредъка и вземете информирани решения, базирани на данни.

Управление на доставките
Продажби и маркетинг
Производство
Управление на склад