image

Консултации

Нашите консултанти имат бизнес познанията и техническите умения, за да помогнат при адаптирането на ERP системата. Това партньорство представлява дългосрочна стратегическа връзка по време на която те съветват, консултират, поддържат, обучават и предоставят услуги, които помагат на нашите клиенти да извлекат най-големи ползи от SioBI.

ERP Consultant

ERP консултанта е специалист, който има цялостен подход към интеграцията на ERP в рамките на условията на работа на конкретна организация. Той изучава всички процеси и предлага такава конфигурация на ERP-системата, която ще осигури тяхната максимална автоматизация.

Изцяло отговаря за процеса, като координира работата при внедряване.

Идентифицира и решава проблемни области в бизнес процесите.

Изгражда методологии и изготвя технически спецификации.

Тества всички промени и подобрения на софтуера.

Провежда обучителни събития сред служители на организацията

Предлага онлайн комуникация и съдействие за работата със ситемата.

Обучения

Познаването на всички фукционалности на системата, както и възможностите за комуникация спомагат за създаването на оптимално ефективно решение. Нашия набор от обучения на ключови потребители, както и на служители от всички отдели в организацията, спомагат да овладеят и разучат новите технологии в дълбочина. Само така могат да приложат уменията си при работата с внедрената сисмема.