Управление на склад

Процесите по управление на складови наличности е само част и от ERP системата, която представлява система за управление на цялостния бизнес като счетоводство, покупки, операции по веригата за доставки.

Независимо от големината и сложността на Вашия склад, с възможностите на SioBI значително ще улесните и подобрите процесите в него. В реално време можете да проследявате наличности, входящи и изходящи стоки, както и да осъществявате контрол върху целия процес.

Управление на доставките
Продажби и Маркетинг
Производство
Управление на склад