bCash - Софтуер за управление на продажбите

bCash осигурява точна информация за входящи и изходящи продукти, складови наличности и местонахождение, осигурява ефективно управление на целия процес, свързан с продажбите. Изцяло е съобразен с Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти.

Приложението bCash е част от интегрираната система за управление на бизнеса SioPro. 600+ клиенти използват успешно SioPro в продължение на повече от 25 години.

Основни функционалности:

Цялостно управление на продажбите

Склад и управление на наличности

Планиране на стоки и материали

Контрол на стоки

Директна връзка с касов апарат

Интеграция с онлайн магазини

bCash осигурява точна информация за входящи и изходящи продукти, складови наличности и местонахождение на стоки, ценообразуване и търговски условия, ценови политики, ценови листи, разрешаване или забрана на продажбата на конкретни артикули за конкретни клиенти, търговски отстъпки, натурал рабати и количествени промоции, кредитни лимити за клиентите.

bCash поддържа основни данни за стоките чрез използване на множество свойства, различни разходни модели и начини за ценообразуване, управлява местоположението на стоките, като оптимизира разпределението по складове, рационализира движението и намалява времето за комплектоване на поръчки.

bCash предлага напълно интегрирана Репорт система за създаване на отчети, които ви осигуряват поглед върху всички сфери на продажбите. Интуитивната интерактивна функционалност за разглеждане на данни в дълбочина ви помага да получите отговори на най-належащите въпроси.

Може да интегрирате bCash с други услуги като 3PL, ERP, счетоводен софтуер, електронна търговия и социални мрежи за автоматизиране на обмена на данни. bCash помага да се управляват всички аспекти на онлайн магазина, включително добавяне или премахване на продукти, управление на инвентара, изчисляване на данъци и други подробности, необходими за изпълнение на поръчки.

Разширени Функции

bCash е напълно приспособим софтуер с възможност за оформление на екрана към вашите специфични и уникални изисквания, добавяне на вашите специфични функционални бутони, за да го направите интуитивен, лесен за употреба, бърз и лесен за използване софтуер и в същото време да минимизирате времето, прекарано в обучението на нов персонал.

Ефективно Управление

bCash съчетава всички аспекти на вашия бизнес, като пари в брой, клиенти, продажби, инвентаризация и други данни за продажби в една консолидирана и напълно интегрирана система за продажба. Това ви осигурява видимост в реално време и пълен контрол над управлението на паричните средства, промоции, клиенти.

Продавайте Повече

bCash работи непосредствено на всяко мобилно устройство, така че имате незабавен достъп до данни за клиенти и продукти. Може да приемате поръчки, издавате фактури и да събирате плащания в движение. bCash поддържа мобилни скенери за баркод и мобилен печат с Bluetooth свързаност за по-лесно издаване на документи на място.

Внедряване
Обучение
Консултации